Werkplekonderzoek

Werkplekonderzoek

Werkplekonderzoek


Gezond blijven werken vraagt om een gezonde werkplek. De arbeidsdeskundige geeft gericht advies over het optimaliseren van de werksituatie. Daarbij houdt hij rekening met de fysieke belasting, de inrichting van de werkplek, de werkomstandigheden en de veiligheid, maar ook met het werkgedrag, de werkorganisatie en de werkverhoudingen.

Met het advies rapport van de arbeidsdeskundige kunt u aan de slag om de werkplek zo gezond mogelijk te houden. Om uitval te voorkomen, of om bij te dragen aan een voorspoedige terugkeer in het werk