Arbeidsdeskundig Onderzoek; wat betekent dat voor jou als werknemer?

Arbeidsdeskundig Onderzoek; wat betekent dat voor jou als werknemer?

Als je binnenkort een arbeidsdeskundig onderzoek hebt, dan is het prettig om vooraf wat meer te weten te komen. 

In deze animatie leggen we je in 1:30 minuten uit wat een arbeidsdeskundig onderzoek is: klik hier

Als je nog meer wilt weten, kun je verder lezen

Wat is een arbeidsdeskundig onderzoek?

Een arbeidsdeskundig onderzoek bekijkt hoe jouw gezondheid en jouw werk samen gaan. We kijken naar wat je nog kan in je werk en waar je misschien hulp of aanpassingen bij nodig hebt. Dit onderzoek is er om te zien wat je kan doen in je huidige baan of misschien in een andere baan.

Waarom dit onderzoek?

 • Om je te helpen weer aan het werk te gaan: Als je na ziekte weer wilt starten met werken, helpt dit onderzoek om te zien wat voor werk bij je past.
 • Om te kijken wat je kan in je werk: We bepalen of en hoe je jouw huidige werk kunt blijven doen.
 • Voor advies over aanpassingen: We geven tips als er dingen in je werk of op je werkplek veranderd moeten worden.
 • Omdat het een onderdeel is van het re-integratieproces. 

Welke vragen worden besproken 

De arbeidsdeskundige spreekt met jou over allerlei zaken en stelt diverse vragen. Uitgangspunt is om samen te kijken naar jouw werktoekomst in het algemeen, maar die binnen jouw eigen werkgever in het bijzonder. 

Er zijn vier belangrijke vragen die beantwoord (moeten) worden: 

 1. Kun je terugkeren in jouw eigen werk? 
 2. Als dat niet kan, zijn er dan aanpassingen mogelijk in jouw eigen werk?
 3. Als dat niet kan, is er dan ander werk beschikbaar binnen jouw bedrijf? 
 4. Als dat niet kan, is er dan ander werk beschikbaar buiten jouw bedrijf. Dit noemen we ook wel tweede spoor. 

Naast deze vragen, stellen we ook vragen over jouw opleiding, werkervaring, heb je nog plezier in jouw werk en wil je nog terugkeren in jouw eigen werk. Dit helpt ons om jou te helpen in terugkeer naar werk en voor jouw werktoekomst. 

Ook wordt gekeken naar de oorzaak van je ziekmelding / verzuim. Door daar actief naar te kijken en over te praten, wordt zo goed mogelijk gewerkt aan de oplossing voor een goede en langdurige terugkeer naar werk. 

Hoe gaat het in zijn werk?

Je krijgt via jouw leidinggevende of personeelszaken de uitnodiging en onze vragenlijst. Daarmee kun je je voorbereiden op het onderzoek. 

De arbeidsdeskundige komt naar het bedrijf. 

 • Eerst praat de arbeidsdeskundige met jouw leidinggevende en/of personeelszaken. Er wordt gekeken naar jouw functie, de organisatie en hoe jouw re-integratie gaat. Ook kijken we naar mogelijke aanpassingen in werk. 
 • Daarna is een gesprek met jou en de arbeidsdeskundige over de re-integratie tot nu toe, jouw functie, jouw ideeën over terugkeer in eigen werk, terugkeer in ander werk (bij de eigen werkgever of een andere werkgever) en mogelijke aanpassingen in werk. 
 • We sluiten af met een gesprek met z’n allen. Daarin bespreekt de arbeidsdeskundige wat zijn (voorlopige) conclusie en advies is. 

Na de gesprekken stuurt de arbeidsdeskundige een rapport naar jou en jouw werkgever. Daarin staat een verslag van de gesprekken, informatie over jouw functie en werkplek en het advies en de conclusie. Je krijgt eerst een eerste versie om te lezen. Als je nog bijzonderheden ziet of vragen hebt, dan kun je dat bespreken. Daarna wordt het rapport afgerond en definitief gemaakt. 

 

Wat vragen we van jou?

 • Eerlijk zijn: Vertel open en eerlijk over hoe het met je gaat en over je werk.
 • Meedoen: Praat actief mee en vertel wat je denkt en voelt.
 • Reageren: Als je het rapport hebt, laat ons weten wat je ervan vindt, of als je vragen hebt.

Vragen die vaak gesteld worden

 • Moet ik meedoen?
  • Deelname is niet verplicht, maar is wel belangrijk omdat het onderzoek bij de re-integratie hoort. Als werknemer heb je de verplichting om mee te werken aan jouw re-integratie. 
 • Hoe lang duurt het?
  • Jouw voorbereiding is ongeveer 15-30 minuten. 
  • Het gesprek met jou en de arbeidsdeskundige 60 minuten. 
  • Het afrondende driegesprek is 15-30 minuten. 
 • Blijft wat ik vertel privé?
  • Ja, we gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw informatie. Als jij aangeeft dat bepaalde informatie niet gedeeld mag worden, dan delen we dat niet. 
  • Onze informatiesystemen voldoen aan alle wettelijke eisen voor privacy. 
 • Is de arbeidsdeskundige onafhankelijk? 
  • Ja, een arbeidsdeskundige is onafhankelijk. We zijn er voor zowel jou als werkgever en niet voor één van de twee. 
  • Om onze onafhankelijkheid te onderstrepen zijn onze arbeidsdeskundigen aangesloten de Stichting Register Arbeidsdeskundigen (SRA) en volgen de gedragscode van de SRA. 
 • Maar ik heb toch al een bedrijfsarts, wat doet die dan? 
  • Dat klopt en je kan het zo zien: De bedrijfsarts kijkt mee vanuit de medische kant. Wat is er met je aan de hand, welke behandeling volg je of je kun je volgen en hoe kun je terugkeren naar werk. De arbeidsdeskundige kijkt daarna naar het werk en gebruikt daarbij de informatie van de bedrijfsarts. Een bedrijfsarts mag niet zeggen wat je hebt, maar wel aangeven waar beperkingen en mogelijkheden zijn. Zo kan hij niet zeggen dat je je been gebroken hebt, maar wel dat je (tijdelijk) beperkt bent in lopen, staan, traplopen, klimmen, autorijden et cetera. Met die informatie kijkt de arbeidsdeskundige naar jouw eigen functie en werk. 
  • De arbeidsdeskundige neemt zeer vaak ook contact op met de bedrijfsarts na het onderzoek. Uiteindelijk ontvangt de bedrijfsarts een kopie van het rapport. 
 • Ik wil graag iemand meenemen, mag dat? 
  • Ja, dat mag. Als je het prettig vindt om je partner, een familielid of iemand anders mee te nemen, dan kan dat. Het is fijn als je dat vooraf meldt aan jouw werkgever en de arbeidsdeskundige. 
 • Ik ben het niet eens met de arbeidsdeskundige.
  • Dat kan wel eens gebeuren. Als je het niet eens bent met de conclusie, vertel dat dan aan de arbeidsdeskundige. Hij of zij kan dat dan nogmaals met je bespreken en uitleggen. 
  • Ben je het daarna nog steeds niet eens, dan kun je bij UWV een deskundigenoordeel aanvragen. 
 • Ik heb een arbeidsconflict of functioneringsprobleem 
  • Het kan zijn dat je ziek bent geworden door een arbeidsconflict of functioneringsprobleem. Het is geen taak voor de arbeidsdeskundige om dat op te lossen, maar de arbeidsdeskundige maakt dit wel bespreekbaar zodat door jullie gewerkt kan worden aan een oplossing. Dat gebeurt bijna altijd in overleg met de bedrijfsarts. 

Nog meer vragen?

Als je nog meer vragen hebt, dan kun je deze stellen tijdens het gesprek met de arbeidsdeskundige. Wil je voor het gesprek nog iets weten, laat ons dat dan gerust weten. 

Meer informatie? Bel naar 085-4019341 of neem contact op per mail.

Neem contact op