arbeidsbelasting in kaart brengen (RI&E)

specifieke arbeidsbelasting

In kaart brengen van de specifieke arbeidsbelasting, bijvoorbeeld in het kader van de verplichte risico inventarisatie

Bedrijven zijn verplicht hun arbeidsrisico’s in kaart te brengen. In deze risico inventarisatie en -evaluatie beschrijft u de arbeidsrisico’s aan de hand van risicosoorten. Aan de hand van het beschrijven van deze categorieën voorkomt u dat u werk-gerelateerde risico’s over het hoofd ziet.

Soms is het zinvol dat een specifieke functie binnen uw bedrijf gedetailleerd in kaart wordt gebracht.

De arbeidsdeskundige kan door het afnemen van een vragenlijst en door de medewerker in de werksituatie te observeren, heel gericht de arbeidsbelasting in kaart brengen. Daarmee krijgt u nog beter zicht op de specifieke belasting in de functie, waardoor u gerichte maatregelen kunt nemen, waarmee uw werknemer gezond en veilig aan het werk kan blijven.