Re-integratie

Arbeidsdeskundig re-integratie onderzoek

Wanneer uw werknemer langdurig, dat wil zeggen meer dan 3 maanden, verzuimt, is het verstandig om de arbeidsdeskundige te vragen om een advies. Om te zorgen dat het verzuim niet onnodig lang duurt, maar vooral om te zorgen dat uw werknemer weer in staat is gezond aan het werk te gaan én te blijven.

re-integratie

Bij langduriger verzuim heeft u te maken met wet- en regelgeving; de Wet Verbetering Poortwachter. Hierin staat beschreven wat u minimaal moet doen, om op een goede manier met re-integratie bezig te zijn.

Soms kan uw werknemer (op termijn) weer terugkeren in zijn of haar eigen werk. Soms lukt dat niet en moet er naar andere kansen en mogelijkheden gezocht worden. De arbeidsdeskundige onderzoekt samen met u en uw werknemer, wat het beste re-integratie resultaat oplevert.

In het adviesrapport wat de arbeidsdeskundige opstelt, staat duidelijk beschreven welke u stappen u daar het beste samen met uw werknemer voor kan zetten.

In steeds meer bedrijven is de voertaal Engels. Omdat er met veel buitenlandse werknemers gewerkt wordt, of omdat de organisatie Engelstalig is. Wanneer u dat wenst, voeren wij de gesprekken in het Engels en kunnen wij, naast de Nederlandse rapportage, ook een Engelse versie opleveren.

Wat is een goed re-integratietraject?

Een re-integratietraject is goed afgerond als een werknemer terug kan keren in eigen of ander werk. 

De weg daar naar toe is niet altijd even makkelijk en overzichtelijk en u krijgt te maken met allerlei regels. Wij helpen u om de re-integratie goed te laten verlopen. 

Verzuimbegeleiding/uitvoeren WVP

Soms heeft u behoefte aan extra ondersteuning in de verzuimbegeleiding en bij het uitvoeren van de Wet Verbebetering Poortwachter. Ook dan kunt u rekenen op de adviseur van Het Arbeidsdeskundig Collectief voor ondersteuning waar u iets mee kunt. 

Dossiercheck of re-integratieadvies

Hoe de situatie ook is, onze adviseurs geven u pragmatische adviezen waarmee u:

  • Verder kunt in de re-integratie
  • Weet of er nog gemiste kansen in het dossier zijn
  • Een check hebt gedaan op uw verzuimproces

Neem contact met ons op

Arbeidsdeskundig advies is een vakgebied waarbij persoonlijke contacten centraal staan.

  • Wilt u (één van) ons beter leren kennen om te zien of we de juiste klik hebben?
  • Wilt u meer weten over een bepaald onderwerp?
  • Wilt u weten wat we voor u of uw bedrijf kunnen doen?

Neem contact op via het contactformulier of telefonisch:

Bel: 085-4019341
Contactformulier