Werkgever en werknemer vanaf 1 juli 2023 verplicht om visie op re-integratietraject te geven.

Werkgever en werknemer vanaf 1 juli 2023 verplicht om visie op re-integratietraject te geven.

Re-integratietraject vanaf 1 juli 2023 verplicht

In de praktijk zien wij dat een goed (verlopen) re-integratietraject vaak een traject is waarin werknemer en werkgever samen goede en regelmatige gesprekken voeren over de re-integratie en daarin over en weer hun verwachting en visie delen. Gesprekken waarin met aandacht wordt gekeken naar de mens en de procedures. 

Tijdens onze arbeidsdeskundige onderzoeken besteden wij ook aandacht aan de verschillende visies van werknemer en werkgever op bijvoorbeeld het re-integratietraject, terugkeer in eigen werk, terugkeer in ander werk bij de eigen werkgever en terugkeer in ander werk bij een andere werkgever (het 2e spoor). 

Onze overheid vindt het belangrijk dat de re-integratie van zieke werknemers zo goed mogelijk verloopt. Werkgevers en werknemers dragen daarvoor een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Het gesprek tussen de werknemer en de werkgever is daarbij een onmisbaar onderdeel. Om dat gesprek te bevorderen heeft de overheid besloten dat werkgever en werknemer per 1 juli 2023 verplicht zijn om hun visie op het re-integratietraject te geven.

Ons advies aan werkgevers is om op regelmatige tijdstippen met de zieke werknemer te spreken over de visie voor kortere en de langere termijn. Dat kan bijvoorbeeld tijdens de regelmatige voortgangsgesprekken (waarin je het gezamenlijke plan van aanpak kan opstellen en daarna bijstellen) en bij de eerstejaarsevaluatie. De re-integratie is geen statisch proces en is continu in beweging. Daarom is het belangrijk om in de gesprekken steeds te blijven kijken of je nog op de goede weg bent en of er bijstellingen gedaan moeten worden. Een bijstelling kan het doel van de re-integratie zijn, maar ook de visie kunnen werknemer en werkgever regelmatig bijstellen als dat nodig is. 

De nieuwe regeling legt vast wat nu vaak al de praktijk is. Zij is bedoeld om het gesprek over de re-integratie tussen werknemer en werkgever te bevorderen en zo bij te dragen aan een succesvol traject. De verplichting om de visies op het re-integratietraject toe te voegen geldt overigens alleen voor stukken die na 1 juli 2023 zijn opgesteld. 

Neem contact op

Tot slot 

Over het algemeen beoogt het bespreken van de visie op re-integratie tijdens de gesprekken zowel werkgevers als werknemers bewust te maken van hun rollen, verantwoordelijkheden en de noodzaak van samenwerking om een succesvolle re-integratie te bevorderen. Het uiteindelijke doel is om werknemers die langdurig ziek zijn weer duurzaam aan het werk te krijgen.

We hebben een aantal implicaties op een rij gezet van deze nieuwe verplichting voor werknemer en werkgever. 

Voor de werkgever:

  • Verantwoordelijkheid: Het benadrukt de verantwoordelijkheid van de werkgever om actief betrokken te zijn bij de re-integratie van werknemers die langdurig ziek zijn of een arbeidsbeperking hebben.
  • Beleid en procedures: De werkgever moet mogelijk bestaande beleidsregels en procedures herzien of aanpassen om de re-integratievisie op te nemen en ervoor te zorgen dat deze in lijn is met de nieuwe vereisten.
  • Begeleiding en ondersteuning: De werkgever kan worden aangemoedigd om werknemers te voorzien van de nodige begeleiding en ondersteuning tijdens het re-integratieproces, zoals het aanbieden van passende opleidingen of aanpassingen op de werkplek.
  • Samenwerking: Het bevordert de samenwerking tussen werkgever en werknemer om een effectieve re-integratiestrategie te ontwikkelen en uit te voeren.

Voor de werknemer:

  • Betrokkenheid: De werknemer wordt aangemoedigd om actief deel te nemen aan het re-integratieproces en zijn/haar visie, behoeften en doelen kenbaar te maken tijdens de gesprekken.
  • Informatie en communicatie: De werknemer kan/mag verwachten dat hij/zij relevante informatie ontvangt over de rechten en plichten met betrekking tot re-integratie en dat er open communicatie plaatsvindt tussen de werkgever en de werknemer.
  • Individuele behoeften: Er kan meer nadruk worden gelegd op het identificeren van de individuele behoeften van de werknemer en het bespreken van passende maatregelen om een succesvolle re-integratie te bevorderen.
  • Samenwerking: De werknemer kan worden aangemoedigd om samen te werken met de werkgever, de bedrijfsarts en eventuele andere betrokken partijen om een effectieve re-integratiestrategie op te stellen en uit te voeren.

Neem contact op