Versterk Werknemerswelzijn met de DPQ Tool

Versterk Werknemerswelzijn met de DPQ Tool

Werkstress is in toenemende mate van effect op de inzetbaarheid van werknemers. Het Arbeidsdeskundig Collectief heeft zich toegelegd op de DPQ (Deense Psychosociale Arbeidsomstandigheden Vragenlijst). Deze tool biedt een evidence-based aanpak om door werknemers ervaren werkstress te meten en te verminderen.

Wat is de DPQ Tool?

De DPQ is een wetenschappelijk onderbouwd instrument dat is ontwikkeld om de psychosociale arbeidsbelasting te meten. Het is oorspronkelijk gevalideerd door het National Research Centre for the Working Environment in Denemarken en aangepast voor de Nederlandse arbeidsmarkt. De tool is gebaseerd op bewezen wetenschappelijke modellen zoals het Job Demands Control (Resources) Model en het effort-reward imbalance model.

Voordelen van de DPQ Tool

De DPQ Tool biedt tal van voordelen:

 • Evidence-based: De tool is gebaseerd op solide wetenschappelijke theorieën en modellen.
 • Multidimensionaal: De vragenlijst meet 38 dimensies verdeeld over vijf domeinen van het werkklimaat.
 • Flexibel: De DPQ is geschikt voor gebruik op individueel, team- en organisatieniveau en kan zowel preventief als curatief worden ingezet.

Toepassingsgebieden

De DPQ Tool is breed inzetbaar en kan op verschillende niveaus worden gebruikt:

 • Individuele Beoordeling: De tool helpt bij het identificeren van persoonlijke werkstressfactoren en biedt handvatten voor gerichte interventies.
 • Team Evaluatie: Door het werkklimaat binnen teams te analyseren, kunnen collectieve verbeterpunten worden geïdentificeerd.
 • Organisatie Advies: Organisaties kunnen de tool gebruiken om een gezondere werkcultuur te creëren en verzuim te verminderen.

Hoe werkt de DPQ Tool?

Het proces van het gebruik van de DPQ Tool is eenvoudig en effectief:

 1. Invullen Vragenlijst: Werknemers vullen een digitale vragenlijst in over hun werkervaringen.
 2. Resultaten Dashboard: De scores worden visueel weergegeven in spinnenwebgrafieken, wat een helder inzicht geeft in de sterke en zwakke punten van het werkklimaat.
 3. Gesprek met de arbeidsdeskundige: Arbeidsdeskundigen bespreken de resultaten met de werknemer om knelpunten en energiebronnen te identificeren.
 4. Interventies: Op basis van de resultaten worden gerichte acties ingezet om de werkstress te verminderen.

Waarom de DPQ Tool?

De DPQ Tool is niet alleen effectief in het identificeren van werkstress, maar helpt ook bij het creëren van een duurzame inzetbaarheid van werknemers:

 • Duurzame Inzetbaarheid: Door werkstress tijdig te signaleren en aan te pakken, kunnen werknemers langer en gezonder blijven werken.
 • Preventie van Verzuim: Vroegtijdige interventies kunnen verzuim voorkomen of verminderen.
 • Verbeterde Werktevredenheid: Door een beter inzicht in werkstressfactoren kunnen organisaties gerichte maatregelen nemen om de werktevredenheid te verhogen.

Verbeter het Welzijn en de Productiviteit van Werknemers met de DPQ Tool

De DPQ Tool biedt een krachtige, evidence-based oplossing voor het meten en verminderen van werkstress. Door deze tool in te zetten, kunnen organisaties niet alleen de gezondheid en het welzijn van hun werknemers verbeteren, maar ook de algehele productiviteit en tevredenheid verhogen.

Meer informatie?

Wil je meer informatie over de DPQ Tool en hoe deze jouw organisatie kan ondersteunen, neem contact op met een van onze gespecialiseerde arbeidsdeskundigen! 

Bel naar 085-4019341 of neem contact op per mail.

Neem contact op