Valkuilen van het te laat starten tweede spoor

Valkuilen van het te laat starten tweede spoor

Mogelijke problemen bij het beginnen van het tweede spoor-proces nadat er al enige tijd is verstreken.

Er zijn momenten dat UWV beslist dat een werkgever het loon van een zieke werknemer moet doorbetalen, de zogenaamde loondoorbetalingsverplichting of loonsanctie in de volksmond. De voornaamste reden hiervoor is een verkeerd advies van de bedrijfsarts. Een andere reden is het te laat starten met het tweede spoor.

Het eerste spoor gaat over terugkeren in het eigen werk. Het tweede spoor gaat over het vinden van een nieuwe baan bij een andere werkgever. Dit moet normaal binnen zes weken na het eerste ziektejaar beginnen.

Er zijn uitzonderingen waarbij het tweede spoor niet meteen hoeft te starten:

 1. De bedrijfsarts zegt dat iemand (nog) niet kan werken.
 2. Er is een grote kans dat iemand binnen drie maanden na het eerste jaar weer aan het werk kan bij zijn eigen baas.

Sommige werkgevers willen zieke werknemers behouden en geven dat ook aan bij de  eerstejaarsevaluatie, waardoor een tweede spoor niet nodig is. Maar, dit kan risico’s hebben voor werkgevers. Als iemand toch niet kan blijven werken bij de eigen werkgever na einde wachttijd, kan het UWV sancties opleggen.

Elke situatie is anders en met regelmaat adviseren we ook om het tweede spoor (nog) niet te starten. We zien in de praktijk vaak dat het goed is om wel met het tweede spoor te starten. 

Wanneer gaat het fout?

Er zijn voorbeelden waarbij het niet goed gaat:

 1. Een casemanager of arbodienst adviseert om te wachten totdat de arbeidsdeskundige langs is gekomen. Maar als deze pas vrij laat langs kan komen, heb je kans dat je niet op tijd bent, waardoor het tweede spoor te laat start en UWV een sanctie oplegt. 
 2. Werkgevers willen of durven het tweede spoor nog niet te bespreken in het eerste ziektejaar. Werknemers horen dan pas heel laat over het tweede spoor, vaak tijdens het arbeidsdeskundig onderzoek, en zijn dan uit het veld geslagen. 
 3. De bedrijfsarts geeft in het spreekuurverslag al aan dat er twijfel is over terugkeer in het eigen werk en nog steeds wordt gewacht op de arbeidsdeskundige. 
 4. Zowel de werkgever als de werknemer voelen zelf al aan (op basis van de richtlijnen) dat het tweede spoor nodig is, maar wachten toch.
 5. Als iemand pas kort ziek is, maar terugkeer bij de eigen werkgever lijkt onmogelijk, wachten sommigen te lang met het tweede spoor, ze wachten bijvoorbeeld tot het eerste jaar. 

Adviezen traject tweede spoor

 1. Begin op tijd met het plannen van het tweede spoor. Wacht niet altijd op de arbeidsdeskundige, maar plan vast de intake in als er signalen zijn om het tweede spoor wel te starten, zoals een prognose dat herstel nog zes maanden kan duren na het eerste jaar en/of werknemer nog maar een paar uur werkt rondom het eerste jaar.  
 2. Leg vanaf het begin van de re-integratie duidelijk uit aan en werknemer hoe de eerste twee jaar van ziekte eruit kunnen zien met het eerste en tweede spoor. Voor veel werknemers zal het niet nodig zijn om het tweede spoor te starten, maar hiermee voorkom je dat het als een verrassing komt. 
 3. Start direct met het tweede spoor als de bedrijfsarts twijfels heeft over terugkeer. In de praktijk zie je dat een arbeidsdeskundige dan bevestigd dat spoor twee nodig is.
 4. Als je als werkgever en werknemer veel contact hebt en ook spreekt over het eerste en tweede spoor, volg dan je gevoel als jullie beiden denken dat het tweede spoor nuttig en/of noodzakelijk kan zijn. 
 5. Schakel direct hulp in van een arbeidsdeskundige als iemand pas kort ziek is maar terugkeer lijkt onmogelijk. Hoe eerder iemand namelijk kan zoeken naar passend werk, hoe beter het is voor iedereen. Werknemer kan daarmee sneller re-integreren en arbeidsritme opdoen in passend werk. Als een werknemer een werkervaringsplaats gevonden heeft, dan kunnen de werkgevers onderling bijvoorbeeld afspreken dat ze de loonkosten verrekenen.

Soms is een intake geweest, maar blijkt het tweede spoor nog niet nodig. Geen zorgen, dan kun je gewoon verder gaan als het wel nodig is. Je hebt dan in ieder geval een officiële startdatum. 

Neem contact op