Technologie toegankelijk maken voor arbeidsdeskundigen

Technologie wordt steeds belang- rijker bij het inzetbaar krijgen of houden van mensen.

De ontwikkelingen gaan snel, wat is er allemaal al beschikbaar? en hoe maak je dit alles toegankelijk voor arbeidsdeskundigen?

Dat zijn vragen waarover de AKC kerngroep technologie zich buigt.

een van de drie kerngroepsleden is Monique Mijnders, arbeidsdeskundige bij Het arbeidsdeskundig Collectief, die als arbeidsdeskundige veel opdrachten uitvoert in het kader van de wvp. ‘er is onder arbeidsdeskundigen heel veel onbekendheid over dit onderwerp. er wordt vaak te makkelijk geconcludeerd dat reintegratie bij de eigen werkgever niet mogelijk is. de uitkomst van het advies van de arbeidsdeskundige is dan dat de betreffende werknemer op zoek moet naar ander werk (intern en/of extern). en dat is jammer, want er zijn op technologisch gebied al zoveel mogelijkheden. Technologie kan echt helpen om mensen inzetbaar te houden bij hun eigen werkgever. dat is niet alleen prettig voor de medewerker, maar ook voor de werkgever, die in de huidige arbeidsmarktkrapte personeel niet graag ziet vertrekken.’

De arbeidsdeskundige

Monique heeft in haar werk als arbeidsdeskundige altijd al wel affiniteit gehad met het gebruik van technologie. ‘ik ben heel oplossingsgericht en dus nieuwsgierig naar wat er allemaal in de markt is en wat je er in je vak mee kunt. lastig daarbij is dat technische ontwikkelingen elkaar in razendsnel tempo opvolgen en dat er een zee aan informatie beschikbaar is. Het is dus een hele uitdaging om die informatie te verzamelen en toegankelijk te maken voor de arbeidsdeskundige beroepsgroep.’ Het plan is om een online ‘levende’ catalogus te maken met een overzicht van de beschikbare technologieën en toepassingen.

Arbeidsdeskundigen denken in mogelijkheden en oplossingen. de catalogus helpt om daar ook voorzieningen en nieuwe technologie meer in te betrekken. we bieden daarmee structuur aan en hopen dat het in ieder geval de drempel wegneemt om technologie in te zetten.’ wat meehelpt is dat in veel gevallen subsidie verkrijgbaar is voor de bekostiging van de voorzieningen. bij UwV, maar ook bij (aoV- en letsel) verzekeraars en gemeenten. de werkgroep hoopt aan het eind van dit jaar een eerste versie te kunnen presenteren.

Neem contact op