Praktische Schatting bij WIA-aanvragen per 1 juli 2024: Wat werkgevers moeten weten

Praktische Schatting bij WIA-aanvragen per 1 juli 2024: Wat werkgevers moeten weten

Invoering van Praktisch Beoordelen per 1 juli 2024

Vanaf 1 juli 2024 zal een nieuwe maatregel, bekend als "Praktisch Beoordelen," worden ingevoerd voor de beoordeling van arbeidsongeschiktheid in het kader van de WIA (Wet Werk en Inkomen naar arbeidsvermogen). Deze wijziging is bedoeld om de huidige achterstanden bij het UWV aan te pakken en de druk op verzekeringsartsen te verlichten. Hieronder een overzicht van wat deze maatregel inhoudt en wat dit betekent voor werkgevers.

Wat houdt de wijziging in?

De maatregel "Praktisch Beoordelen" betekent dat de beoordeling van arbeidsongeschiktheid voornamelijk gebaseerd zal zijn op de feitelijke inkomsten van de werknemer uit passend werk. Dit staat in contrast met de huidige methode, waarbij een theoretische schatting wordt gemaakt op basis van functies die de werknemer theoretisch zou kunnen uitvoeren.

Bij een praktische schatting worden de daadwerkelijke verdiensten van de werknemer vergeleken met het oorspronkelijke inkomen. Als deze praktische schatting leidt tot een lager arbeidsongeschiktheidspercentage dan de theoretische schatting, wordt deze lagere waarde gebruikt voor de uiteindelijke beoordeling. 

Waarom deze wijziging?

De wijziging is voornamelijk bedoeld om de wachttijden voor WIA-beoordelingen te verkorten en de efficiëntie bij het UWV te verhogen. Door de praktische beoordeling kan het UWV naar verwachting jaarlijks 2.000 tot 3.000 extra WIA-claimbeoordelingen uitvoeren. Dit biedt niet alleen duidelijkheid voor werknemers, maar helpt ook de achterstanden te verminderen die zijn ontstaan door een tekort aan verzekeringsartsen. 

Wat betekent dit voor werkgevers?

Voor werkgevers betekent deze wijziging dat er meer nadruk zal liggen op de daadwerkelijke arbeid en verdiensten van werknemers bij WIA-aanvragen. Werkgevers moeten zich bewust te zijn van de criteria voor passende arbeid en reële loonwaarden, aangezien deze factoren nu direct de beoordeling van arbeidsongeschiktheid zullen beïnvloeden. Het is belangrijk om te weten dat als het loon dat aan de werknemer wordt betaald hoger is dan de werkelijke loonwaarde, dit niet als basis kan dienen voor de praktische schatting. De arbeidsdeskundige kan hierbij helpen en adviseren. 

Toepassing en looptijd

De nieuwe werkwijze geldt niet alleen voor WIA-claimbeoordelingen, maar ook voor WIA-herbeoordelingen, de beoordeling van herleving van een beëindigd WIA-recht en de beoordeling van later ontstane WIA-rechten. 

De maatregel is tijdelijk ingesteld voor een periode van drie jaar, waarbij de effecten nauwlettend gemonitord zullen worden om de impact en efficiëntie te beoordelen. 

Belangrijke Veranderingen in de WIA-beoordeling

De invoering van de maatregel "Praktisch Beoordelen" markeert een belangrijke verandering in de wijze waarop arbeidsongeschiktheid wordt beoordeeld binnen de WIA. Voor werkgevers is het van essentieel belang om goed op de hoogte te zijn van deze nieuwe regels en de mogelijke gevolgen voor hun werknemers en de bedrijfsvoering. Door deze wijzigingen kunnen werkgevers en werknemers sneller duidelijkheid krijgen over de uitkomst van WIA-aanvragen, wat bijdraagt aan een efficiëntere en transparantere afhandeling van deze zaken.

Meer informatie?

Wil je meer informatie? Neem contact op met een van onze gespecialiseerde arbeidsdeskundigen! 

Bel naar 085-4019341 of neem contact op per mail.

Neem contact op