Eigen regie houden in verzuim? Waar kun je dan terecht?

Eigen regie houden in verzuim? Waar kun je dan terecht?

Herkenbaar? 

Je bent geen hele grote werkgever en daarom wil je zoveel als mogelijk eigen regie houden over jouw verzuim en re-integratie. Op deze manier kun je goed letten op de juiste zorg voor jouw medewerker, maar ook de kosten in de gaten houden. Je wilt daarom niet vastzitten aan abonnementen of andere constructies voor (verplichte) inkoop bij een arbodienst. 

Zoeken naar ondersteuning bij verzuim en re-integratie 

Vandaag werd ik gebeld door een klant die in verleden al meerdere arbeidsdeskundige onderzoeken heeft uitgevoerd. Zij geven aan dat ze in basis kennis hebben van verzuim en re-integratie, maar soms inhoudelijke kennis missen. De vraag van deze klant: “Wij hebben nu behoefte aan ondersteuning bij drie tot vier dossiers en dan misschien een paar maanden niet. Wij willen daar flexibel in zijn en niet vastzitten.”

De bedrijfsarts wordt ingehuurd via een arbodienst. Daarom dacht deze klant: ‘Ik moet dan eerst bij de arbodienst navraag doen’. Zo gezegd, zo gedaan. Maar het werd een koude kermis. De arbodienst gaf aan dat zij werkgever wel willen helpen, maar alleen als ze het complete arbopakket af gaan nemen en een abonnement gingen afsluiten. Maar dat was nu juist niet de bedoeling. 

Hoe verder? 

Werkgever liep vast en belde ons. Wij staan voor langere relaties met onze klanten en hopen dat je zo lang mogelijk klant blijft. Maar, we begrijpen ook dat je niet vast wilt zitten aan één partij en dat je soms hulp nodig hebt bij drie dossiers en dan misschien een paar maanden niet. Als je terugkomt voor een nieuwe opdracht, dan doe je dat omdat wij je goed geholpen hebben. 

Met deze klant afgesproken dat wij ze gaan helpen bij de dossiers en optreden als hun casemanager. Vooraf maken we een inschatting van de hoeveelheid tijd die we nodig hebben zodat zij een indicatie hebben. Tijdens de ondersteuning houden we continu in de gaten waar we staan en als het meer wordt, dan melden we dat en wordt dat als meerwerk verrekend. 

Op deze manier is iedereen tevreden!