De inzet van een arbeidsdeskundige is waardevol

De inzet van een arbeidsdeskundige is waardevol

Monique Mijnders was betrokken bij de re-intgratie van Sylvia Swevels. Zij liep een dwarsleasie op. De werkgever van Sylvia schakelde Monique in als arbeidsdeskundige om te helpen bij de werkhervatting. Zij voerde een werkplekonderzoek uit om te zien wat er nodig was om Sylvia zo goed mogelijk inzetbaar te houden. 

Het aanpassen van de werkplek was ingrijpend. Maar, door een goede samenwerking tussen werkgever, werknemer en arbeidsdeskundige is het mogelijk gebleken dat Sylvia binnen haar begrensde mogelijkheden toch aan het werk kon blijven bij haar eigen werkgever. 

In het magazine ter ere van het 50-jarig bestaan van de Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA) zijn drie cases opgenomen die aantonen dat de inzet van een arbeidsdeskundige waardevol is in de driehoek mens, werk en inkomen. Een van die cases is die van Sylvia en Monique. 

Het volledige artikel kun je hier downloaden en lezen.