ARBEIDSDESKUNDIGE ONDERZOEKEN

ARBEIDSDESKUNDIGE ONDERZOEKEN

ARBEIDSDESKUNDIGE ONDERZOEKEN

Wij kunnen de onderzoeken voor u in het Nederlands en het Engels verzorgen.

Arbeidsdeskundig onderzoek: de uitgangspunten

Wat kan een persoon nog doen met zijn beperkingen (de zogenaamde belastbaarheid)? Dat is een van de uitgangspunten van een arbeidsdeskundig onderzoek. Het andere uitgangspunt is: Wat moet iemand kunnen in de functie (de zogenaamde belasting)? Deze twee uitgangspunten worden door de arbeidsdeskundige met elkaar vergeleken. Er wordt een professionele inschatting gemaakt of iemand zijn eigen functie nog kan uitvoeren, eventueel met aanpassingen. Ook wordt gekeken naar welke functie iemand nog uit kan voeren bij de eigen of een andere werkgever.

Wet Verbetering Poortwachter

De meeste arbeidsdeskundige onderzoeken worden uitgevoerd in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Door het uitvoeren van het onderzoek wordt duidelijk of iemand nog in staat is om zijn eigen werk uit te voeren, eventueel met aanpassingen. Als dat niet het geval is, dan wordt onderzocht of er ander werk is bij de eigen of een andere werkgever. Er wordt dus gekeken naar de mogelijkheden voor de toekomst om werk te verrichten. De onderzoeken vinden ook plaats bij Letselschade en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen.

 • Stap 1
  De eerste stap in het proces is het vaststellen van de belastbaarheid door bijvoorbeeld een bedrijfsarts, verzekeringsarts of medisch adviseur van een verzekeringsmaatschappij. Bedrijfsartsen leggen de belastbaarheid vast in een Inzetbaarheidsprofiel (IZP). Verzekeringsartsen van het UWV gebruiken een zogenaamde Functionele Mogelijkhedenlijst (FML).
 • Stap 2
  De tweede stap is dat de arbeidsdeskundige de FML of IZP ontvangt. Ook ontvangt hij een functieprofiel en informatie over de werkgever. Daarmee bereidt hij zijn werkplekbezoek voor.
 • Stap 3
  De derde stap is het werkplekbezoek door de arbeidsdeskundige. Tijdens het werkplekbezoek is er een gesprek met de werkgever, de werknemer en een bezoek aan de werkplek. Op basis van alle verkregen informatie, de gesprekken en de dossierstudie maakt de arbeidsdeskundige een rapport.
 • Stap 4
  In de vierde stap geeft de arbeidsdeskundige met het rapport zijn visie over zaken als de geschiktheid voor (eigen) werk en re-integratiemogelijkheden bij de eigen of een andere werkgever. Zowel werknemer als werkgever ontvangen kopie van het rapport.

 

Neem contact met ons op

Arbeidsdeskundig advies is een vakgebied waarbij persoonlijke contacten centraal staan.

 • Wilt u (één van) ons beter leren kennen om te zien of we de juiste klik hebben?
 • Wilt u meer weten over een bepaald onderwerp?
 • Wilt u weten wat we voor u of uw bedrijf kunnen doen?

Neem contact op via het contactformulier of telefonisch:

Bel: 085-4019341
Contactformulier

Getagd

Een is een document dat informatie bevat over de vaardigheden, kwaliteiten en eventuele beperkingen van een werknemer. Het wordt vaak gebruikt door werkgevers, arbeidsdeskundigen en arbeidsgezondheidskundigen om inzicht te krijgen in de mogelijkheden van een werknemer en te bepalen welke functie of welke aanpassingen in de huidige functie het beste passen bij de werknemer. Dit profiel kan ook worden opgesteld door UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) wanneer iemand een uitkering aanvraagt vanwege arbeidsongeschiktheid.

Een is een document dat wordt opgesteld door het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) wanneer iemand een uitkering aanvraagt vanwege arbeidsongeschiktheid. Het inzetbaarheidsprofiel bevat informatie over de vaardigheden, kwaliteiten en eventuele beperkingen van de werknemer. Het UWV maakt gebruik van de informatie uit het inzetbaarheidsprofiel om te bepalen of de werknemer in staat is om weer te werken en welke functies passend zijn voor de werknemer. Bovendien, UWV kan ook adviseren welke aanpassingen in de huidige of een nieuwe functie zou kunnen helpen om te werken met de beperkingen die de werknemer heeft.