Arbeidsdeskundig advies

Arbeidsdeskundig advies

Arbeidsdeskundig advies

Verzuim is vaak complex. Als arbeidsdeskundigen krijgen wij te maken met allerlei problematiek, waarbij niet alleen de medische klachten een rol spelen.

Bij verzuim spelen vaak ook andere zaken een rol. Denk aan een werknemer niet (meer) goed past in zijn of haar functie, over- of juist ondervraagd wordt, of waarbij ook het functioneren of de werkrelatie een rol speelt. Het kan dan zo maar gebeuren dat u niet precies meer weet wat u moet doen en dat er ruis op de lijn zit.

Door het inschakelen van onze arbeidsdeskundige krijgt weer grip op de zaak, zodat weer helder wordt welke vervolgstappen er genomen kunnen of moeten worden.

Voorkomen is beter dan genezen. Werknemers die gezond aan het werk zijn, zullen minder snel verzuimen. Onze arbeidsdeskundige adviseert óók wanneer uw werknemer nog niet verzuimt. In gesprek met u, maar ook met uw werknemer. Of, wanneer dat het beste past; met werkgever en werknemer samen.