Arbeidsdeskundig advies

Arbeidsdeskundig advies

Arbeidsdeskundig advies

Verzuim is vaak complex. Als arbeidsdeskundigen krijgen wij te maken met allerlei problematieken, waarbij niet alleen de medische klachten een rol spelen.

Bij verzuim spelen vaak ook andere zaken een rol. Denk aan een werknemer niet (meer) goed past in zijn of haar functie, over- of juist ondervraagd wordt, of waarbij ook het functioneren of de werkrelatie een rol speelt. Het kan dan zo maar gebeuren dat u niet precies meer weet wat u moet doen en dat er ruis op de lijn zit.

Door het inschakelen van onze arbeidsdeskundige krijgt u weer grip op de zaak, zodat weer helder wordt welke vervolgstappen er genomen kunnen of moeten worden.

Voorkomen is beter dan genezen. Werknemers die gezond aan het werk zijn, zullen minder snel verzuimen. Onze arbeidsdeskundige adviseert óók wanneer uw werknemer nog niet verzuimt. In gesprek met u, maar ook met uw werknemer. Of, wanneer dat het beste past; met werkgever en werknemer samen.

 

Neem contact met ons op

Arbeidsdeskundig advies is een vakgebied waarbij persoonlijke contacten centraal staan.

  • Wilt u (één van) ons beter leren kennen om te zien of we de juiste klik hebben?
  • Wilt u meer weten over een bepaald onderwerp?
  • Wilt u weten wat we voor u of uw bedrijf kunnen doen?

Neem contact op via het contactformulier of telefonisch:

Bel: 085-4019341
Contactformulier

Contactformulier

Getagd

Een is een professionele beoordeling van iemands arbeidscapaciteit en de mogelijkheden om te werken, in het bijzonder bij mensen met beperkingen, gezondheidsproblemen of andere arbeidsgerelateerde uitdagingen. Dit advies wordt doorgaans uitgevoerd door een arbeidsdeskundige, een specialist op het gebied van arbeid en arbeidsvermogen.

Hier zijn enkele belangrijke aspecten van een arbeidsdeskundig advies:

  • : De arbeidsdeskundige evalueert het vermogen van een persoon om te werken, rekening houdend met hun fysieke, psychische en sociale capaciteiten. Dit omvat het identificeren van beperkingen en mogelijkheden.
  • : De arbeidsdeskundige beoordeelt welke soorten werk iemand kan uitvoeren en welke aanpassingen of accommodaties eventueel nodig zijn om hun werkvermogen te optimaliseren. Dit kan variëren van lichte taken tot zwaardere arbeid, afhankelijk van de individuele situatie.
  • : Als iemand tijdelijk of permanent niet in staat is om hun huidige werk te doen vanwege beperkingen of gezondheidsproblemen, zal de arbeidsdeskundige advies geven over re-integratiemogelijkheden. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat iemand een ander soort werk moet zoeken of dat er aanpassingen op de werkplek nodig zijn.
  • : Arbeidsdeskundigen hebben meestal uitgebreide kennis van de wet- en regelgeving op het gebied van arbeid en sociale zekerheid. Ze kunnen helpen bij het identificeren van uitkeringen of voorzieningen waar iemand mogelijk recht op heeft.
  • : Het resultaat van het arbeidsdeskundig onderzoek wordt meestal vastgelegd in een gedetailleerd rapport. Dit rapport kan worden gebruikt door werkgevers, werknemers, verzekeringsmaatschappijen, en overheidsinstanties om beslissingen te nemen met betrekking tot werk en sociale voorzieningen.

Arbeidsdeskundig advies is vaak nuttig voor zowel als , omdat het kan helpen om arbeidsconflicten op te lossen, bij te dragen aan een gezonde en veilige werkomgeving, en de re-integratie van mensen met beperkingen te vergemakkelijken. Het uiteindelijke doel is om werk mogelijk te maken en te zorgen dat mensen kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt op een manier die het beste aansluit bij hun capaciteiten en behoeften.